ORTODONTİ

ORTODONTİ

Geri Dön

“En iyi ortodontik tedavi hayatta bir defa yapılmış olan ortodontik tedavidir.“


ORTODONTİ

Ortodonti dişler ve yüzdeki düzensizliklerin teşhisini, tedavisini ve önlenmesini üstlenen bir diş hekimliği dalıdır. Bu problemler maloklüzyon olarak adlandırılır. Maloklüzyonun anlamı kötü kapanıştır.
Dişlerin ve çenelerin kötü pozisyonlarını aygıtlar ve teller kullanarak güzel bir yüz estetiği sağlamak için düzelten fakülte sonrası özel eğitim almış diş hekimlerine ORTODONTİST denir.

ORTOTDONTİK TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE

Seçeceğiniz hekimin mutlaka Ortodonti Uzmanı olduğundan emin olun. Ortodonti Uzmanlığı için 5 yıllık diş hekimliği fakültesinden mezun olmuş olmanız ve 4 sene daha ortodonti üzerine eğitim almış olmanız gerekir. Ortodonti diploması T.C.Sağlık Bakanlığı’ndan veya da üniversitelerden verilmektedir.
Diş hastaneleri gibi kuruluşlarda hekimler devamlı olarak değişebilmektedir. Ortodonti tedavinizin iyi sonuçlanması için başladığınız hekimle tedaviyi bitirmeniz çok önemlidir. Her randevunuzda farklı bir ortodonti uzmanı size bakıyorsa tedaviniz düzgün bir şekilde sonuçlanmayacaktır.
Ortodontistinizin daha önce tedavi ettiği vakaların önceki ve sonraki resimlerini isteyebilirsiniz. Tüm merak ettiğiniz soruları sorunuz. Aklınızda tedavi ve verilecek hizmet hakkında bir soru işareti kalmadan bilgilenin.
Bütün bu incelemeleri yaptıktan sonra ortodonti fiyatlarını veya ücretlerini araştırmaya başlayabilirisiniz. Ortodontik tedavi ücretleri Türkiye de dahil olmak üzere dünyada da pahalı olan tedavilerdir. Bu yüzden ortodontik tedavi fiyatlarını araştırdıktan sonra ortalama bir değerde olduğunu görceksiniz.
 
 
 ORTODONTİK PROBLEMLER
çapraşıklıklardüzgün dişler
  ankara ortodonti üst çene büyük alt çene küçük
   Üst İleri İtim

   Üst dişler, alt dişlerin ilerisinde ya da alt dişler geridedir. Fonksiyon ve estetik bozulmuştur.     
  çarpık dişler Çapraşıklık   

  Çenelerde dişler için yeterli yer olmadığında çapraşıklık görülür. Yeterli yer sağlamak için diş çekimi yapılabilir.    
 alt çene büyük üst çene küçük Çapraz Kapanış

  Üst ön dişler alt dişlerin gerisindedir. Çoğunlukla çene büyümesi kötü yönde etkilenir.
 
açık kapanış dentakraft ankara diş  Açık Kapanış

  Alt üst ön dişler kapanmamaktadır. Kötü alışkanlıklar (ör. parmak emme, uzun süreli emzik kullanımı) sonucunda oluşabilir. Hasta ısırma yapamaz.            
derin örtülü kapanış  Örtülü Kapanış

  Üst ön dişler alt dişleri çok fazla örtmüştür. Bazı vakalarda alt dişler üst damağa değerler.          

aralıklı dişler    Diastema
Diş eksikliğinde, dişlerdeki boyutsal oransızlıklarda görülebilir. Estetik ve konuşma problemine yol açabilir.
               
  Orta Hat Uyumsuzluğu
Üst orta hat ile alt orta hat uyumsuzdur. Arka bölgede kapanış bozukluğu mevcuttur. Fonksiyon ve estetik etkilenebilir. .
 

 
 
 
BOZUKLUKLAR TEDAVİ EDİLMEZSE
 
Hemen hemen tüm problemlerde estetik bozulmuştur.
Üst ileri itim vakalarında ön dişlerin kırılma olasılığı daha fazladır.
Çapraz kapanışlarda çene büyümesi olumsuz etkilenir.
Kapanış bozukluklarında konuşma fonksiyonları bozulabilir. Isırma ve çiğneme fonksiyonları bozulmuştur.
Kapanış bozukluğu olan hastalarda eklem rahatsızlıkları oluşma riski daha fazladır. Eklemde ses, ağrı ve çene fonksiyonlarında kısıtlılık görülebilir.
Çapraşıklıklı dişler uygun fırçalama ve diş ipi kullanımında bile çürümeye ve diş eti problemlerine daha meyillidir.
 ORTODONTİDE KULLANILAN AYGITLAR
 
Sabit Ortodontik Aygıtlar
 
   
Dişlerin üzerine yapıştırılan braketler ve bunlara sabitlenen tellerden oluşur. Erişkin hastalar için diş renginde "estetik braketler" mevcuttur. Ayrıca dişlerin iç yüzeyine yapıştırılan "lingual braketler" de üretilmiştir.             
 
Hareketli Ortodontik Aygıtlar
 
Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen aygıtlardır.Basit diş hareketleri, çene darlıkları, kötü alışkanlıkların önlenmesi, yer tutucu, sabit tedavi sonrası pekiştirme tedavisi amacıyla kullanılırlar.
 
Ağız Dışı Aygıtlar


 
Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen aygıtlardır. Sabit tedavi sırasında tedaviye ardımcı olmak amacıyla kullanılabildikleri gibi bozuk çene ilişkilerini düzeltmek amacıyla tek başlarına da kullanılabilirler.
 
Fonksiyonel Ortopedik Aygıtlar
 

 
Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen veya sabit, kötü çene ilişkilerini düzeltmek amacıyla kullanılan aygıtlardır. Sabit tedavi sırasında veya ağız dışı aygıtlarla kombine kullanılabilirler.
 
 Pekiştirme Aygıtları

 
Aktif ortodontik tedaviyle elde edilen son durumun korunması için kullanılan sabit veya hareketli aygıtlardır.  

Yer Tutucular

 
Süt dişinin çeşitli sebeplerle (çürük veya kaza) erken kaybedildiği durumlarda alttan gelen kalıcı diş sürene kadar, yandaki dişler eğilerek veya dönerek çekilmiş süt dişinin işgal edilmesini engellemek için hazırlanan sabit veya hareketli aygıtlardır.
 
Ortodontik İmplantlar

Özellikle erişkin hastalarda ağız dışından aygıtlar kullanmak yerine ağız içinden kullanılan destek üniteleridir.   
 

 

 

 
İLK ORTODONTİ MUAYENESİ

Her anne ve baba; çocuğunu 6-7 yaşlarında ortodonti uzmanına göstermelidir.
 Bunun dışında;
 
 • Çocuğunuz ağzından nefes alıyorsa ve geniz eti problemi varsa,
 • Uzun süre emzik kullanmışsa,
 • Parmak emme alışkanlığı varsa,
 • Dudak-damak yarığı problemi varsa,
 • Diş eksikliği tespit edilmişse veya çenesine sert bir darbe almışsa,
 • Anne veya baba tarafında alt veya üst çenesi çok ileride/önde ise
 • Halk arasında dişleklik diye tabir edilen durum gözleniyorsa (çünkü üst ön dişleri çok fırlak olan çocuklar düştüğünde ön dişlerinin kırılma olasılığı çok fazladır.)
 • Herhangi bir nedenden ötürü erken süt dişi çekimi yapılmışsa,
 • Dişlerde çapraşıklık olduğu düşünülen her çocuk mutlaka ortodonti uzmanına muayeneye götürülmelidir.
 

ORTODONTİK TEDAVİDE YAŞIN ÖNEMİ

Ortodontik problemler iki türlüdür.Birincisi dişsel olan problemlerdir. Bunları; çapraşıklık, eğik dişler, aralıklı dişler, dönük dişler olarak sayabiliriz.İkincisi ise iskeletsel olan problemlerdir. Bunlar da üst çenenin veya alt çenenin normalden önde olması, ön açık kapanış gibi problemlerdir.Bu iki problemden sadece biri görülebilirken aynı anda ikiside görülebilir.Dişsel problemlerde yaş sınırlaması yoktur. Yani birey 55 yaşında olsa dahi ağızda sağlıklı kemik ve yeterli miktarda diş varsa ortodontik tedavi görebilir. Çünkü dişler hayat boyu hareket edebilir.Fakat kişide iskeletsel problem varsa tedavide yaş çok önemli bir kriterdir. Örnek verirsek büyüme gelişme çağında olan (10-15 yaş) ve alt çenesi geride olan bir çocuğun alt çenesi ortodontik aygıtlarla ileri alınabilir. Bu tedavi çocuğun iskeletsel büyüme potansiyeli kullanılarak yapılmaktadır. Erkeklerde büyüme gelişim 17 yaşlarda iyice yavaşlamaya başlarken kızlarda bu 16 yaş civarında sona erer. 10-15 yaş arası iskeletin hızlı geliştiği bir dönemdir ve bu dönemlerde iskeletsel problemler ortodonti uzmanı tarafından kolaylıkla tedavi edilebilir.
Peki büyüme gelişim çağı geçmiş ve iskeletsel problem mevcut ise ne yapılır? Yine tedavi edilebilir. Fakat bu sefer geride olan alt çeneyi ortodontist değil plastik cerrah çene ameliyatı yaparak ileriye alır. Ortodontist alt ve üst çeneyi muntazam bir şekilde dizerken plastik cerrah iskeletsel bozukluğu tedavi eder. Plastik cerrahın yaptığı bu işleme ortognatik cerrahi (Orthognathic surgery) denilmektedir.
Ortodontide yaşın önemini özetlersek ortodontik tedavi her yaşta yapılabilen tedavilerdir. Yaş sadece ortodontik tedavi planımızı veya şeklini değiştirir.
 
 

ORTODONTİK TEDAVİYE BAŞLAMA ZAMANI

Anne ve babalar çocuklarının ortodontik tedavisini yetişkin döneme ertelemeyip büyüme ve gelişim çağında yaptırırlarsa, tedavi daha kolay ve hızlı ilerleyecektir. Bunun yanında ortodontik tedavi maliyeti de daha uygun olacaktır.Ortodontik muayene çocuğun veya yetişkinin kapsamlı olarak çene, yüz ve dişlerinin muayenesini içermektedir. Bu muayane sonucunda, çocuğun tedaviden faydalanabilmesi için Ortodontiste doğru zamanda gelip gelmediğini de ortaya çıkarır. Ortodontik muayeneler çocuğunuzun düzenli diş kontrollerinde (çürük, fluor uygulaması veya çürük önleyici gibi işlemler) çoğu zaman yer almayabilir. Bu yüzden çocuk ergenlik dönemine girmeden, ağzında hem süt hem sürekli dişler mevcutken; henüz sürmeyen diğer sürekli dişlerin var olup olmadığı, dişlerin konumları ve kapanışı mutlaka ortodontist tarafından tespit edilmelidir.
Yani 6-7 yaş civarındaki her çocuğun kontrol amaçlı olsa da bir ortodonti uzmanına muayene ettirilmesi çok önemlidir.
 
Eğer çocuğunuzda şu durumları tespit etmiş iseniz;
Alt veya üst çene normalden çok daha fazla önde veya geride konumlanmış, çapraz kapanışlar, dişlerin aşırı çapraşıklığı, ağızdan nefes alma, parmak emme gibi alışkanlıklar çocuğunuzda bulunuyorsa mutlaka muayeneye götürmenizde fayda vardır.
Öne doğru fırlak üst dişleri olan çocuklar (dişleklik) 9-10 yaşından önce mutlaka bir ortodontiste götürülmelidir. Oyun oynarken veya spor yaparken bu fırlak dişlerin (alt dişler tarafından desteklenmediği için korumasızdırlar) kırılma, çatlama ve yerinden çıkma riski çok fazladır.Bu durumlarda normalden erken yaşlarda tedaviye başlanabilir. Bu zamanı yine ortodontistiniz belirleyecektir.
Damaklık tedavisi yani takıp çıkartılan apareyler, genelde 7-12 yaş arasında yani hem süt dişlerin hem de kendi dişlerin olduğu dönemlerde uygulanmaktadır. Sabit ortodontik tedavi yani dişlerinin üzerine yapıştırılan diş telleri ise aksi bir durum olmadıkça tüm süt dişleri düştükten sonra ve bütün daimi dişler ağıza geldikten (ortalama 12 yaş) sonra yapılan tedavilerdir.
Çocuğun yaşına, ortodontik problemine ve dişlerinin sürme durumuna göre sadece damaklık tedavisi veya sadece sabit diş telleri veya önce damaklık sonra sabit diş teli tedavisi yapılabilir.
Damaklık tedavisi ve sabit ortodontik tedavi arasında hiç bir tedavi uygulanmadan sadece dişlerin gelişimini izleme amaçlı bir kontrol dönemi olabilmektedir.
Fakat çocuk 12 yaşında ortodontiste getirilmişse ve hemen hemen daimi dişlenme dönemi bitmiş ise damaklık tedavisi yapılmadan sabit ortodontik tedaviye başlanabilir.
Bazen ortodontistiniz erken dönemde bir problem saptamış olabilir fakat bu hemen tedaviye başlanmalı anlamına gelmemektedir. Ortodontistiniz sizi 3,4 veya 6 aylık zaman dilimlerinde sadece diş gelişimini izleyebilmek için kısa kontrollere çağırabilir. Böylelikle çocuğunuz diş gelişimi kontrol altına alınmış olur. Çocuğunuz için ortodontik tedaviye en uygun zaman belirlenecek ve ortodontik tedaviye başlama zamanı kolaylıkla tespit edilecektir.
Kardeş de olsalar çocukların boy atma zamanı veya ayak numaraları aynı değildir. Bu yüzden çocuğunuzun ortodontik tedavisini kimse ile kıyaslamayın. Kullanacağı
apareyler, ortoodontik tedaviye başlama yaşı ve süresi tamamen ona özgü olacaktır.
 

 
HAREKETLİ APAREYLER İLE İLGİLİ SORULAR /SORUNLAR
 
 • Küçük yaşta diş teli takılır mı?
6-9  yaşlar diş teli takılması için erken bir dönemdir. Bu dönemlerde hastalarımızda daha çok takma çıkartma apareylerin (damaklık) kullanımını tercih ediyoruz.
 • Bu takıp çıkartmalı (ortodontik damaklık) apareyler çok gerekli mi? Taktırmazsak ne olur?
Bu damaklıklarla oluşmuş ya da var olan sorunları henüz çok ilerlememişken daha kolay bir şekilde düzeltmemiz mümkün olabilir. Böylece ileride kişinin diş teli takma ihtiyacı azalabilir hatta bazen kalmayabilir. Takılmaz ise mevcut sorun büyümeyle birlikte artar, daha karmaşık  ve yorucu bir ortodontik tedavi ihtiyacı ortaya çıkar.
 • Takıp çıkartmalı apareyler (ortodontik damaklıklar) nasıl işe yarıyor?
Ortodontik damaklığın doktorunuzun anlattığı şekilde kullanımı çok önemlidir çünkü ortodontik damaklık kullanıldığı müddetçe işe yarar. Ortodontik apareyin içerisinde ufak bir ya da iki adet vida mevcuttur bu vidanın anne-baba tarafından el parçası yardımı ile çevrilmesi sonucunda aparey işlevsel hale geçer ve istenilen değişikliği yaratır. Bunlara vidalı damaklık da denilmektedir.
 • Takıp çıkartmalı apareyler canımı acıtır mı?
Bu tip ortodontik apareyler can acıtmaz. 1-2 gün içerisinde kendi damağımızın bir parçasıymış gibi hissedersiniz.
 • Damaklığım kırıldı, kayboldu ne yapmalıyım?
Kaybolduğu yada kırıldığı gün ya da ertesi günü hekiminizi görmelisiniz. Tedaviyle sağlanan değişikliğin korunması, kaybolmaması için mutlaka yeni apareyin yapılması gereklidir yoksa eski hale dönüş kaçınılmazdır.
 • Ortodontik apareyimi kaybettim 1-2 gün içinde buldum şimdi ağzıma tam oturmuyor ne yapmalıyım?
Ortodontik apareyin içerisinde bulunan size kullanımı anlatılmış olan ufak vidanın ters yönde 1-2 tur çevrilmesiyle  ortodontik aparey ağıza oturur. Eğer oturmaz ise hekiminize başvurun.
 • Bu ortodontik apareyi ne kadar süre kullanmamız gerekir?
Genellikle bu apareyler 6-8 ay içerisinde istediğimiz sonucu elde etmemizi sağlar. Sonrasında oluşan değişikliğin korunması için sadece geceleri kullanılır.
 • Yemek yerken apareyi takmalı mıyım?
Yemeklerde ve diş fırçalarken aparey ağızdan çıkarılır geriye kalan vakitlerde sürekli kullanım gerekir.
 • Damaklığımı çıkarttığımda nerede saklayacağım?
Damaklığı mutlaka size verilecek olan aparey kutusunda muhafaza edin. Peçete vb. malzemeler apareyin deformasyonuna sebep olabilecek etkenlerden apareyi korumaz. Hatta  peçeteye sarıldığında yanlışlıkla çöpe bile atılabilir.
 • Apareyimi nasıl temizlemeliyim?
Ortodontik apareyinizi su ve fırça yardımıyla temizleyin. Apareyin kaynar suya konması yada kimyasal malzemeler ile temizlenmeye çalışılması yanlıştır.
 
 SABİT ORTODONTİK TEDAVİ İLE İLGİLİ SORULAR / SORUNLAR
 • Sabit ortodontik tedavi (diş teli tedavisi) nedir?
Bütün süt dişleri düşmüş ve daimi dişler ağıza yerleştikten sonra (ortalama 12 yaş) uygulanan ortodontik tedavidir. Dişlerin ön yüzeylerine braket denilen kare şeklinde, ufak, paslanmaz çelikten yapılan veya porselen (şeffaf) tutucu parçaların sabitlenmesi ve bu braketlerin içerisine yerleştirilen diş telleri yardımı ile çapraşık durumdaki dişlerin düzeltilmesini sağlayan  ortalama 1.5 -2.5 yıl süren tedavidir.
 • Ortodontik tedavide kullanılan braket çeşitleri nelerdir?
Ortodontik tedavilerde metal (paslanmaz çelik) veya porselen (şeffaf) braketler veya diğer bir adı ile diş telleri kullanılır. Bu diş telleri dişlerin ön yüzlerine uygulanır.
Dişlerin iç yüzeyine uygulanan sisteme ise lingual ortodonti denilmektedir. Bu sistemde diş tellerinin hepsi iç tarafta olduğundan dışardan tel gözükmez.
Son dönemlerde klasik braket sistemlerinin yanı sıra kapaklı braketler üretilmeye başlanmıştır. Kapaklı braketlerde diş hareket hızı klasik sisteme göre daha hızlıdır. Kapaklı braketlerin de yine şeffaf ve metal olanları vardır.
En son üretilen şeffaf plaklarla (invisalign) ise diş teli uygulamadan hastalara ortodontik tedavi olanağını sunulmaktadır.
 • Sabit ortodontik tedavi dişlerime zarar verir mi?
Ortodontik tedavi dişlere zarar veren bir tedavi değildir aksine dişlerin düzgün konumlanmalarını sağlayarak daha düzgün bir ağız içi dengesi sağlanmasına yardımcı olur.
 • Sabit ortodontik tedavi dişlerimi çürütür mü?
Ortodontik tedavinin dişleri çürütme gibi bir yan etkisi yoktur. Dişlerin çürümesi ağız temizliğinin yeterli miktarda sağlanmamasından ötürü ortodontik tedavi görülse de görülmese de ortaya çıkacak bir sonuçtur. Buradaki en önemli husus diş telleri ağzımızdayken temizliğe gösterilmesi gereken özendir.
 • Ortodontik tedavi dişlerim de ağrıya sebep olur mu?
Diş telleri  ilk takıldığında dişlere belirli miktarda kuvvet uyguladığı için hafif bir ağrı hissedilebilir fakat  çoğunlukla görülmeyebilir. Kişiden kişiye değişkenlik gösteren bir konudur. 2-3 gün içinde hissedilen değişiklik normale dönecektir sürekli ve şiddetli ağrı söz konusu değildir. Ağrının çok düşük olmasını arzu ediyorsak diş tellerinin bakımını çok iyi yapmamız gerekir.
 • Sabit ortodontik tedavi dişlerimin rengini değiştirir mi/ sarartır mı?
Diş teli tedavileri dişlerin rengini değiştirmez. Renk değişikliğinin görülmesinin sebebi beslenme alışkanlıkları (kola,çay,kahve,sigara,şarap vb),ağız temizliğinin yetersizliğinden meydana gelir.
 • Sabit ortodontik tedavim çekimli mi olacak çekimsiz mi i? / Başka bir ortodontist ile görüştük çekimli tedavi olacağını söyledi dişlerimin çekimi gerekli mi?
Ortodontik tedavide dişlerin çekilmesi rutin olarak planlanabilen bir durumdur. Dişlerin üzerinde bulundukları çenelere boyut olarak fazla gelmesi durumunda çekimli ortodontik tedavi düşünülür. Bir diğer önemli kriterimiz ise kişinin profil görüntüsüdür. Dişler çeneler üzerinde çekim yapılmadan dizildiğinde dudakları aşırı derecede ileri itebilir ve estetiği kritik hale getirebilirler böyle durumlarda da yine çekimli ortodontik tedavi düşünülür. Dişlerin çekilmesi vahim bir durum gibi algılansa da bu gibi durumlarda kişinin estetik ve ağız sağlının ideal hale getirilmesi için en iyi çözümü sunar.
 • Ortodontik tedavi için sağlam dişlerin çekilmesi bana mantıklı gelmiyor?
Bize en çok sorulan sorulardan birisidir. Hatta hastalarımız  çekimsiz ortodontik tedavi yapacak hekim arayışı içine girer. Daha açıklayıcı olması için örnek vermek gerekirse bir çok tanıdığımız kişinin 20 yaş dişleri çapraşıklık yaratma riski, ağız hijyeni  veya yerinin olmamasından dolayı  çekilir. Ama sonuç olarak onlarda sağlam dişlerdir. Ortodontistler de; çekim kararında hem profil hem de  simetriyi hem de yer darlığından dolayı ortodontik diş çekimi kararı verir.
 • Dişler çekildikten sonra boşluk kalır mı?
Hayır kalmaz. Dişler çekildikten sonra diş telleri ile ön ve arkada bulunan dişler kaydırılarak çekim boşlukları kapatılır. Ortodontiste muayene olduğunuzda ondan ortodontik vaka (çekimli) örnekleri isteyebilirsiniz.
 • Ortodontik tedavi sırasında diş telleri konuşmamı kötü şekilde etkiler mi?
Dişlerin ön yüzeylerinden destek alınarak yapılan ortodontik tedaviler kişinin konuşmasını etkilemez.
 • Ortodontik tedavilerde kontrole gelme sıklığım ne olacak?
Ortodontik tedavilerde kontrol muayenelerinin aralığı 4-6 hafta arasında değişir. Çekimli ortodontik tedavilerde bu süre ilk aylarda daha sık olabilmektedir.
 • Braketlerim (diş tellerim) sökülürken dişlerim zarar görür mü?
Braketlerin (diş tellerinin) sökümü esnasında dişler zarar görmez. Braketler çıkartılırken yapıştırıcı madde diş yüzeyinden ayrılır. Diş minesinden kayıp görülmez. Diş telleri söküldükten sonra mutlaka temizleme ve cila işlemleri yapılmalıdır.
 • Diş tellerim çıktıktan sonra çapraşıklığım geri döner mi?
Diş tellerinin söküm aşamasında ön 6-8 dişin dil tarafından tutunan ince bir tel (sabitleyici tel) ile dişler birbirlerine sabitlenir. Böylece elde edilen sonucun geri dönmesi önlenmiş olur.  Bu tel kesinlikle dışarıdan gözükmez. Ortodontik tedavi bittikten sonra mutlaka ortodontistinizin size ön gördüğü kontrollere mutlaka uymaya çalışın.
 • Bu sabitleyici tel konuşmamı bozacak mı?
Genellikle ortodonti hastalarımız bu tele 1 hafta içinde alışır hatta varlığını unutur. Bu sabitleyici teller konuşmanızı etkileyecek kadar kalın değildir.
 • Sabitleyici diş telimin kenarı koptu ne yapmalıyım ?
Olabildiğince erken dönemde, telin dişe olan uyumu bozulmadan ortodontistinize başvurun.
 • Sabitleyici diş telim tamamen çıktı ne yapmalıyım?
Sabitleyicinin tamamen yerinden çıkması dişlerin 1-2 gün içinde dahi hafif çapraşıklığın geri dönmesine sebep olabilir. Bu sebeple en kısa zamanda yenisini yaptırmak için ortodontistinizden randevu alın.
 • Bu sabitleyici diş teli ne kadar ağzımda kalacak?
Bu telin ortalama olarak en az 5 yıl ağızda kalması tercih edilir. Bazı durumlarda ömür boyu kullanımı gerekir ortodontistiniz bu konu ile ilgili sizi bilgilendirecektir.
 

 INVISALIGN

 
Ortodontik tedavilerde gelinen en son teknolojilerden biri olan Invisalign, size özel yapılmış şeffaf plaklar (aligner) ile dişlerinizi düzeltmek için uygulanan telsiz ortodontik tedavidir. Telsiz ortodontik tedavi fırsatını sunan invisalign’ın en önemli tercih edilme nedeni, dişlerinizin çapraşıklığını düzeltirken ortodontik tedavi gördüğünüzün belli olmamasıdır.
 
Diş teli olmadan dişler nasıl hareket ediyor?
Dişlerin hareket edilmesi istenen pozisyona göre seri şeklinde invisalign plakları üretilir. Her bir plak 0.05 mm’ lik hareket yaratır. Plaklar 15 gün boyunca takılır ve sonrasında diğer plağa geçilir.
 
Diş hareketine göre nasıl şeffaf plaklar üretiliyor?
Doktorunuz ağzınızdan ölçü alacak ve bu ölçüler CAD-CAM sistemi denilen 3 boyutlu tarama yöntemi ile bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Sanal ortama aktarılmış olan dişler bilgisayar simülasyonu ile hareket ettirilir. Her bir 0.05 mm lik harekete göre şeffaf plak üretilir.

Invisalign Tedavime Nasıl Başlarım ? Invisalign tedavim öncesinde tedavi sonunu görebilecek miyim?
Evet. Tedavi planınız sanal ortamda oluşturulduktan sonra tedavi sonunu üç boyutlu olarak görebilirsiniz.
 
Herkes invisalign yaptırabilir mi?
Hem erişkinlere hem de genç ve çocuklara uygulanabilen bir ortodontik tedavidir. Fakat Invisalign tedavisine uygun olup olmadığınız ancak doktorunuzun muayenesi sonucunda netleşir. Orta ve hafif diş çapraşıklıkları invisalign ile tedavi edilebilir. Diş çekimi yapılması gereken bir ortodontik tedavi invisalign ile tedavi edilemez. Fakat çalışmalar bu yönde de devam etmektedir. Teknoloji geliştikçe çekimli tedavilerde invisalign ile tedavi edilecektir.
 
Peki çocuğum kaç yaşına geldiğinde invisalign tedavisi görebilir?
Çocuğunuz bütün süt dişlerini düşürmüş ve en azından 2. büyük azı dişlerinin kısmi olarak sürmüş olması gerekmektedir. Bu da ortalama 13-14 yaş civarına denk gelmektedir.
 
Invisalign tedavisinin en büyük avantajı nedir?
Invisalign’in en önemli özelliği, günlük yaşamınızı olumsuz anlamda kesinlikle etkilemiyor olmasıdır.
Öncelikle, Invisalign ağzınızda hemen hemen hiç görünmez ve tedavi süresince istediğiniz gibi gülmeye devam edebilirsiniz.
Plaklarınızı yemek yerken, bir şey içerken ya da diş fırçalarken kolayca çıkartabilir, dilediğiniz yemeği yiyebilirsiniz.
Tedavi metalsiz yapıldığı, yumuşak plaklar kullanıldığı için diş ve diş etlerinizi rahatsız edecek bir durum yaşamazsınız.
Invisalign, hem gençlere hem de yetişkinlere rahatlıkla uygulanabilir.
 
Invisalign tedavisinde ağrım olacak mı?
Dişlerin hareket edebilmesi için bir kuvvet uygulanması gerekmektedir. Şeffaf plakları ilk defa taktığınızda bir baskı hissedeceksiniz. Dişleriniz bu baskıya kısa bir süre sonra adapte olacaktır.
 
Invisalign tedavimde kontrollerim ne sıklıkta olacak?
Kontrolleriniz ayda bir olacaktır. Her kontrolde size 2 adet yeni şeffaf plak teslim edilecektir. Şeffaf plaklar 15 günde bir değiştirilir. Örneğin tedaviniz için 20 plak üretilmiş ise tedaviniz 10 aylık bir süreye denk gelecektir.
 
Şeffaf plakları ne kadar süre ile takmam lazım?
Şeffaf plakları günde ortalama 20 saat takmanız gerekir. Sadece yemek yerken çıkartmanız önerilmektedir. Onun dışında çok önemli bir toplantı gibi en fazla 1-2 saatlik bir süre zarfında da çıkarabilirsiniz.
 
Bir şeyler içerken şeffaf plaklarımı çıkartmam gerekir mi?
Normal sıcaklıkta veya serin içecekler içebilirsiniz fakat çay gibi sıcak şeyler içerken çıkartmanız önerilir. Invisalign plakları thermoplastik olduğundan sıcakta deforme olabilir.
 
İnsanlar ağzımdaki invisalign plaklarını fark eder mi?
Tedavi olan hastalarımızdan aldığımız geri dönüşler kendileri söylemediği sürece kimsenin ağızlarında bir plak olduğunu fark etmediği yönünde. Bir çok hasta yemek yerken çıkartıldığında arkadaşların “ağzında bir şey mi vardı senin?” diye tepki aldığını söyler.
 
Invisalign tedavisi konuşmamı etkiler mi?
1-2 günlük alışma dönemini geçirdikten sonra bir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer bir toplantıda çok uzun süre konuşmanız gerekecekse 1-2 saatliğine invisalign plaklarını çıkartabilirsiniz.
 
Invisalign plaklarımın bakımını nasıl yapacağım?
Her sabah ve akşam invisalign plaklarınızı ılık suyun altında diş fırçası ile temizleyebilirsiniz.
 
Sigara içiyorum şeffaf plaklarım sararır mı?
Eğer çok içiyorsanız belli bir zamandan sonra sigara içmeyen bir kişiye göre şeffaf plaklarınız da sararma olacaktır. Fakat invisalign plaklarınızı 15 günde bir değiştireceğiniz için bu sararma aşırı olmayacaktır.
 
Normal diş teli ile mi yoksa invisalign (telsiz ortodontik tedavi) ile mi tedavi daha kısa sürer?
Tedavi süresi vakaya göre değişmektedir. Fakat invisalign tedavisinde bilgisayar teknolojisi kullanıldığından hareket istenmeyen bölgeye kuvvet uygulanmaz. Hafif ve orta çapraşıklıklar da kullanıldığı için de invisalign tedavi süresi normal ortodontik tedavi süresine göre nispeten daha kısa olabilmektedir.
Yine hastalarımızda gözlemlediğimiz bir durum olarak şunu söyleyebiliriz invisalign tedavisi yani telsiz ortodontik tedavi görenlerin tedavinin ne zaman biteceği şeklinde bir kaygıları olmamaktadır.
 
Invisalign tedavi ücretleri pahalı mıdır?
Hemen hemen hiç gözükmediği için normal diş teli tedavisine göre pahalı bir yöntemdir. 

Invisalign tedavime hemen başlayabiliyor muyum?
Ölçülerinizin yurt dışına gönderimi, tedavi planınızın online sistemle oluşturulması ve invisalign plakların üretilip gümrükten geçmesi 1-1,5 ay sürebilir. Bu süre bir dezavantaj gibi gözükse de tedavinin başında tedavinizin sonu (zaman dahil) bellidir.
 
Invisalign tedavimden önce bir hazırlık yapılması gerekiyor mu?
Evet. Invisalign tedavisine başlamadan önce bütün çürüklerin temizlenmiş olması, diş taşlarının temizlenmiş olması ağız içindeki tüm bakım işlemlerinin bitmiş olması gerekmektedir. Doktorunuz duruma göre bazen 20 yaş dişlerinizin çekimini invisalign tedavisinden önce isteyebilir. Ölçü alındıktan sonra ağızda herhangi bir işlem uygulanmaz. Köprü, implant gibi protetik işlemler invisalign tedavisi bittikten sonra yapılır.
 
Invisalign aligner’larında plastik malzeme imalatında kullanılan Bisphenol-A var mı?
Invisalign aligner’ları, bebek biberonlarında ve pet şişelerde kullanılan ve birçok sağlık sorununa yol açtığı için Kanada, USA ve Avrupa Birliği tarafından kullanımı yasaklanan Bisphenol-A veya fitalat (phthalates) maddelerini kesinlikle içermemektedir. Bu yüzden, Invisalign tedavisini yaşamınızın her döneminde, hamilelik, süt verme dahil güvenle yaptırabilirsiniz.
 
Invisalign tedavim bittikten sonra herhangi bir işlem yapılıyor mu?
Invisalign tedaviniz bittikten sonra (bütün ortodontik tedaviler için geçerli) dişlerinizi iç tarafına çok ince “retainer” denilen sabitleyici teller takılır. Bu ince tel kesinlikle dışarıdan gözükmez. Dişleriniz de herhangi bir oynama veya geri dönme olmaması için takılır. Süresini ortodontistiniz size açıklayacaktır.
 
 

 


INCOGNITO (LİNGUAL ORTODONTİ)
 
Incognito 3M firmasının kişiye özel ürettiği dişlerin iç tarafına (lingual) takılan tel sistemidir. Yani bir lingual ortodonti sistemidir.
 
Herkese uygulanabilir mi?
Incognito (lingual ortodonti) herkese uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Daha çok iş adamları, sanatçı, manken ve sporcular gibi estetik görüntünün ön planda olduğu kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Sadece ortognatik cerrahi uygulanacak olan hastalara önerilmemektedir.
 
Kişiye özel nasıl üretilir?
Doktorunuzun sizden aldığı ölçüler 3 boyutlu olarak taranır ve sanal ortama aktarılır. Bütün lingual braketler dişinizin formuna uygun bir şekilde dizayn edilir. Her bir dişinizin şekline ve formuna özel hazırlandığı için dişin üzerinde minimum yer kaplar. Tellerinizde daha önceden bilgisayar sistemi ile bükülür ve doktorunuza gönderilir.
 
Normal tellere göre tedavi süresi daha mı uzundur?
Normal diş teline göre tedavi süresi lingual ortodontide daha uzun olabilmektedir. Fakat iç tarafta olduğu için tedavi olduğunuzu kimse anlamayacaktır.
 
Pahalı bir tedavi midir?
Incognito (lingual ortodonti) gibi dişlerin iç tarafına uygulanan tüm tedavi tipleri pahalı tedavilerdir.
 
 

ORTOGNATİK CERRAHİ (ÇENE AMELİYATI)

Ortognatik cerrahi (çene cerrahisi) nedir?
Alt ve üst çeneye ait şekil, yapı, ilişki bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı olan cerrahi bir yöntemdir. Halk arasında çene cerrahisi veya çene ameliyatı diye de bilinir.
 
Ortognatik cerrahi işlemi nerede oluyor? Siz mi yapıyorsunuz?
Bu tür vakalarda ortodontist ve plastik cerrah beraber çalışır. Bu tür çene ameliyatları tam teşekküllü bir hastanede ve genel anestezi altında yapılır. Ameliyatı gerçekleştiren kişi plastik cerrahtır.
 
Ortodonti ile ortognatik cerrahi ayrı işlemler midir?
Ortognatik cerrahi, ortodontik tedavi sürecinde yapılan bir işlemdir. İki tedavi ayrı ayrı yapılmaz. Örneğin toplam 2 yıl sürecek ortodonti tedavi sürecinin 2/3 lük kısmı tamamlandığı zamanda ortognatik cerrahi yapılır. Ameliyat bittikten sonra ortodontik tedavi ortalama 4 ay kadar devam eder.
 
Çene operasyonu olmadan sadece diş teli taktırarak tedavi olmak istiyorum?
Örneğin alt çeneniz çok ileride diyelim. Diş teli takıldığı andan itibaren dişler sıralanmaya başlar ve alt çenenin ileride olduğu daha çok belirgin bir hal alır. Bunun yanında düzgün bir kapanış yine olmaz. Sonuç olarak var olan görüntü daha da bozulur.
 
Sadece diş çekimi yaptırsak çene ameliyatına gerek kalmaz mı?
Çok ender vakalar da ameliyat olmadan diş çekilerek tedavi olur. Ama yüzünüzün görüntüsü (kemiksel değişiklik olmadığı için ) düzelmez. Muayene olduğunuzda doktorunuz size yine de çene cerrahisi önerebilir.
 
Ortodontistte gittik bize ameliyat dedi, biz ameliyatsız tedavi edecek bir ortodontist arıyoruz ?
Maalesef bir çok hastamız bize bu şekilde muayeneye gelir. Ameliyat vakası olan kişilerin çoğu genellikle daha kliniğe adım atar atmaz sadece yüz profiline bakılarak bir ortodontist tarafından teşhis edilebilir. Bu tür vakalarda en iyi sonuç çene cerrahisi ile elde edilir.
 
Bu tür çene operasyonları sıkça yapılır mı?
Bu tür çene cerrahileri çok uzun zamandan beri ülkemizde yapılır. Ortodontistler’in çalıştığı belirli plastik cerrahlar vardır. Bu cerrahlar oldukça sık bu ameliyatları başarılı bir şekilde yapar.
 
Bizim tanıdığımız bir plastik cerrah var onunla yapabilir miyiz?
Bu tür vakalar takım işidir. Ortodontist’in cerrahla beraber bir tecrübesi olmasıgerekir. Bazı plastik cerrahlar sadece burun, meme gibi ameliyatlar üzerine yoğunlaşır. Bu yüzden çok iyi araştırılması gerekir. Ortodontistiniz size tecrübeli doktor tavsiye edecektir. Muayene sonucunda beraber karar vermeniz daha sağlıklı olacaktır.
 
Ortognatik cerrahi işlemleri riskli midir?
Genel anestezi altında yapılan her ameliyatın bir riski vardır. Hiç bir doktor hiç bir ameliyata risksiz diyemez. Uçağa binmemizde risklidir fakat hayatımızda sıkça kullandığımız bir araçtır.
 
Ameliyat izi kalıyor mu?
Ameliyat ağız içinden yapılır. Yüzünüze kesinlikle bir müdahale olmaz. Bu yüzden herhangi bir ameliyat izi kalmaz. Sadece yüzde ödemden dolayı bir şişlik olur. Fakat bu şişlik hızlıca düzelir.
 
Çene ameliyatı sonrası ağrım olacak mı?
Ameliyat sonrasında size ağrı kesici yapılacaktır. 1-3 gün giderek azalan bir ağrımızın olması normaldir.
 
Hastaneden ne zaman taburcu olurum?
Normal şartlar altında ertesi gün taburcu olursunuz. Ortognatik cerrahi sonrası sabah doktorunuz size kontrol edecektir. Bu kontrol sonucunda taburcu olmanız kararı verilir.
 
Çene ameliyatı sonrası beni neler bekler?
Kemiklerin kaynaşması için çeneler 1 hafta kadar lastiklerle bağlı kalacaktır. Bu lastikleri kendiniz değiştirebilirsiniz. Bu süre zarfında sıvı beslenme yapılır. Ameliyattan 2 gün sonra evde yürüyebilecek durumda olursunuz. Çene operasyonundan1 hafta sonra tekrar kontrol için doktorunuza gidersiniz.
Bu kontrolde ağzınız açılacak ve açıp-kapama egzersizleri öğretilir. Bu aşamadan sonra lastik takılması gittikçe azalarak devam eder.
Ortodontik tedavi (ortalama 4 ay) daha devam eder ve sonra diş telleriniz çıkar.ORTODONTİ HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Ortodontik tedavi hasta ve hekimin işbirliğini gerektirmektedir. Yardımlaşma istenilen seviyede olursa tedavi, önerilen sürede bitebilir. Aşağıda belirtilen kurallar uygulandığında tedavinin başarısı artacaktır.
 
Tedavi öncesinde ve süresince dişler günde en az 3 defa fırçalanıyor olmalıdır.
Braketler ve çevresinin özenle fırçalanması gerekmektedir.
Tellerin altında yemek artığı kalmaması için özel olarak hazırlanmış diş arası fırçası kullanılmalıdır.
Sabit ortodontik tedavi süresince tellerimizin çıkmasına veya bükülmesine sebep olacak sert ve yapışkan gıdalardan uzak durmamız gerekmektedir. (Örneğin; Sakız, karamel, lokum, fındık,fıstık,leblebi, ayva, erik)
Bazı gıdaları dikkatli yememiz gerekmektedir. (Örneğin; Zeytin, kiraz)
Hekiminiz tarafından size verilmiş olan aparey, lastik, ağız dışı aygıtlar hekiminizin size önerdiği saat ve şekilde kullanılması hedeflenen sürede tedavinizin bitmesini sağlayacaktır.
Kola, fanta gibi asitli içecekler mümkün olduğunca az tüketilmelidir.
Ortodontik aygıtlara alışma süresi yaklaşık 1 haftadır. İlk günlerde hafif baskı hissi olabilir.
Takılan aygıtların kenarları dudağınızı, dilinizi veya yanağınızı acıtırsa hekiminizin verdiği özel ortodonti mumlarından bir parça koparıp acıtan bölgenizdeki telin üzerine yapıştırınız.
Apereylerin herhangi birinin acıtması, kaybolması, kırılması halinde mutlaka doktorunuzla görüşünüz.
Apereylerin Kaybolmaması İçin;
Apereyler ya ağızda olmalı ya da doktorunuzun verdiği kutuda saklanmalıdır.
Apereyler kesinlikle cepte taşınmamalıdır. Bunun sonucunda apereyler kırılır ve tedaviniz kötü yönde etkilenir.